Nakliyat

84f910_d2c1efafbc22989e5aa84a6b7c9aea02.jpg_1024

Yat

Sizin için değerli ve keyifli olan yatınızı denizde özgürce kullanmak, karada da güvenle korumak için Groupama ile Yat Sigorta’sını tercih edin!

Ticari veya özel amaçlı olarak kullanılan her türlü gezi teknesi; gövdesi, makineleri, servis botları, tekne ile alınıp satılan donanımı ile birlikte; denizde, çekek yerinde, çekek yerine çekilme ve indirme sırasında ve yatma mahallinde teminat altındadır.

Groupama Yat Sigortası Avantajları

 • Sorumluluklarınızı (3.Şahıs Mali Mesuliyet teminatı) güvence altına almak için yatın sigorta bedelinden bağımsız bir teminat limiti belirleyebilirsiniz.
 • Yatınızı ticari amaçla kullanmıyorsanız Kişisel Eşyalar Teminatı’na herhangi bir maliyete katlanmaksızın sahip olabilirsiniz.
 • Enstitü Makina Hasarları Genişletme Klozu kapsamında ilave teminat alabilir, 3 yaşa kadar olan yatlarda bu teminata herhangi bir maliyete katlanmadan sahip olabilirsiniz.
 • Yatınızda bulunan birey/bireylerin Ferdi Kaza Teminatı ile güvence altına alınmasını sağlayabilir, Tedavi Masraflarını da sigorta kapsamına dahil edebilirsiniz.
 • Yatın sahibi olarak kendiniz, yat işletmeciniz veya kaptanınız için Hukuksal Koruma Teminatı alabilirsiniz.
 • Hasarsız geçen bir sigorta döneminden sonra bir sonraki yıl yine Groupama Sigorta’yı tercih ederek “Sadakat İadesi” alabilirsiniz.

Groupama’da Yat Sigortasında teminat kapsamı Londra Enstitü Klozu esaslarına ve size özel olarak verilen ek teminatlara dayanmaktadır.

Groupama Yat Sigortası ile tehlikelerin neden olduğu kayıp ve hasarlar için Institute Yacht Clauseskapsamında güvence sağlanır.

Yat Sigortası’nda sizler için iki farklı teminat alternatifimiz var:

Dar Teminatlı Yat Sigortası
 • Teknenizin; tamamen batması, yangın, infilak, deprem sonucu tamamen yok olması veya bir daha onarılması mümkün olamayacak duruma gelmesi hallerini teminat altına alır.
Geniş Teminatlı Yat Sigortası
 • Batma, fırtına, çatma, çarpma, oturma gibi deniz kaza ve tehlikeleri, yangın, korsanlık, deprem, volkanik patlama, yıldırım,rıhtım, liman aygıt ve donanımı, kara veya hava taşıtları ve benzeri şeylerle temas sonucu meydana gelen hasarlar,
 • Kumanya, yakıt, donanım ve makineler yata alınırken, yat içinde yerleri değiştirilirken veya yattan indirilirken doğabilecek kazalar, kaptan veya gemi adamlarının barataryası, infilak,  kötü niyetli hareketler, yatın veya servis botlarının tamamen çalınması, hırsızlığa karşı bir alet ile yata veya servis botlarına emin bir şekilde bağlanmış olması koşulu ile dıştan takma motorların çalınması gibi nedenlerden kaynaklanacak kayıp ve hasarlar,
 • Bağlantı mili ve pervane dışındaki motor ve bağlantıları, elektrikli donanım ile aküler ve bağlantıları hariç olmak üzere şaftların kırılması, kazanların patlaması, yatın gövde veya makinelerindeki gizli kusur veya herhangi bir kişinin ihmali gibi sebeplerden kaynaklanacak kayıp ve hasarlar,
 • Kaza nedeniyle doğabilecek hukuki sorumluluklar için de güvence sağlanabilir.
 • Ayrıca, Şirketimizin yazılı onayının alınması ön şartıyla sigortalının yaptığı yargılama masrafı veya sorumluluğa itiraz etmek ya da sorumluluğu sınırlandırmak için sigortalının ödemek zorunda kalabileceği masraflar da teminata dahildir.

*Yat Sigortası’ndan bireysel müşterilerimiz de faydalanabilir.

Farklı teminatlarda ürün sigorta seçeneklerimiz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

foto-1

Tekne/Tekne İnşaat

Groupama güvencesi ile teknenizin seyri sırasında meydana gelebilecek hasarları ve kazaları Tekne Sigortaları ile teminat altına alabilirsiniz.

Tekne İnşaat Sigortaları ile teknenin yapım aşamasından itibaren olası tehlike ve kayıplara karşı güvence sağlarsınız.

Tekne/Tekne İnşaat Sigortalarında

 • Teknelerin denizde veya çekek yerinde
 • Teknenin inşaası, denize indirilmesini ve deneme seferlerini de kapsayacak şekilde, inşaasının bitimine kadarki sürede

ortaya çıkabilecek riskleri güvence altına alabilirsiniz.

İsterseniz, grev, kargaşalık hali, halk hareketleri ve teknenizin denize indirilmesinden sonra geçerli olan savaş teminatlarını da sigortanıza dahil edebilirsiniz.

Groupama’da Yat Sigortasında teminat kapsamı Londra Enstitü Klozu esaslarına ve size özel olarak verilen ek teminatlara dayanmaktadır.

Farklı teminatlarda ürün sigorta seçeneklerimiz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Ürün Detay

neova_k_nakliyat_emtea

Emtea ve Kıymet Nakli

Ticaret hayatında birçok risk vardır. Deneyim ve öngörüyle karşılanamayacak kadar büyük riskler için önlemleri beraber alalım!

 • Emtea Nakliyat Sigortası ile, deniz, kara, hava ve demiryolu ile nakliyatını yaptığınız her türlü malınızı;
 • Kıymet Nakli Sigortası ile, nakit para ve tahvil, bono, hisse senedi gibi değerli kağıtlarınızı, nakliye sırasında ortaya çıkabilecek risklere karşı güvence altına alabilirsiniz.

Emtea Nakliyat Sigortaları’nda 3 tür teminat bulunmaktadır:

Farklı teminatlarda ürün sigorta seçeneklerimiz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Transportation process

Taşıyıcı Sorumluluk

Yurtiçi Taşıyıcı Mali Sorumluluk

Türkiye sınırlarında sunduğunuz taşımacılık hizmetinde, sorumluluğunuz altındaki üçüncü şahıs mallarının nakliyesi sırasında gerçekleşebilecek hasar ve kayıplara karşı kendinizi güvence altına alabilirsiniz.

Groupama Taşıyıcı Mali Sorumluluk Sigortası, nakliyat yapılırken teminat kapsamındaki bir risk gerçekleştiğinde malda meydana gelen hasar veya kayıptan doğacak yasal sorumluluklarınızı sigortanızın limitleri dahilinde güvence altına alır.

Taşıyıcı Mali Sorumluluk Sigortalarında iki tür teminat seçeneği bulunmaktadır.

 • Geniş Teminat (Enstitü Yük Klozları(A) kapsamındaki risklerden doğan sorumluluğunuza)
 • Dar Teminat (Kamyon Klozu’ndaki risklerden doğan sorumluluğunuza)

karşı teminat verilmektedir.

Yurtdışı Taşıyıcı Mali Sorumluluk

Uluslararası karayolu taşımacılığı yapan bir firmaya sahipseniz sürekli olarak risklerle karşı karşıyasınız demektir.

Groupama CMR Sigortaları, uluslararası karayolu taşımacılığı yapan firmanızın taşıdığı yükle ilgili olarak CMR Konvansiyonu ile belirlenmiş olan sorumluluğu, belirlenen limit ve şartlar dahilinde teminat altına alır.

Farklı teminatlarda ürün sigorta seçeneklerimiz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Sizi Aramamızı İster misiniz?

Back to Top